صبوری!!!

 آری ! با تو ای کبوتر مشکین پوش خیال ! با تو ای

عاشقانه ی زیبا !

با تو که اگر ندای دلتنگیم به گوشت راه یابد ، بی جوابش نخواهیی گذارد و دل غمگینم را از دوریت رهایی خواهی بخشید !

با توأم ... ای یگانه همدم قایق زندگی ... ای امید پارو زدنم ...

و ای نیروی بازوان ناتوانم ... انگار که قرن هاست ، دیدارت برایم میسر نیست ...

اما هنوز دلم از نگاه تو لبریز است ! و هنوز قلبم ... با آوای خوش آهنگ دلت هم آواز ... میدانم که خوب میدانی چقدر زیباست دیدارت در دلم ... در حالی که امکان دیدارت بر چشمانم ممنوع و ناشدنی است !

و نمیدانم که میدانی یا نه ... که چقدر سرودن خودت ... نگاهت ... زندگیت ... و تمام عشقت ، در بیتی ناموزون به دل نشستنی است .

ای کبوتر مشکین بال ! ای کاش میدانستی که چقدر جایت در این قلب پر از غصه که باعث دلتنگیم شده ، پر است ...

و اما من آرزوی همیشه بودنت را در چشمانم دارم ...

(چرا که مدت هاست در دل سکنی گزیدی!) در چشمانی که زیبایی سیرتت را در جهره ی هر که میجویند ، هیچ نمی یابند ... و جز تو ... و خدایت ... معبودی دیگر ندارند !

چشم ، تمنای نگاهت را دارد و دل نیز ... دنیا در مقابل هر دو قرمز مینماید ...

و این رنگ نه نشانه ی عشق ، که برایشان نشانه خوشی بی دلیلی را دارد که غمی بس بزرگ را در پشت خود نهان کرده !

آری کبوترم ... غصه هایم را بس بی همتا و غریب میدانم ...

چرا که هر که به این درد آشناست ، غصه هایش به گونه متفاوت نمایان خواهد شد ...

هنوز در تکاپویم ای سیاه بال ! هنوز در تکاپویم تا که شاید خالی چشمانم را که مسببش نبود توست ، با وجودی دیگر پر کنم ...

و هر دم با دل میگویم که میتوانم دوریت را باز هم صبور باشم ...اما تا به کی ؟ای کاش ... میدانم ..

فقط میتوانم از خدایی که هم از آن من است و هم از آن تو ، صبوریمان را برای این دوران نه چندان مدید خواستار باشم

/ 3 نظر / 31 بازدید
شاد

زندگی با خدائیت، آسمانی و بارانی و زلال و همرنگ صداقت باد خوش و خرم و سر زنده و شاد باشی و برای ایران عزیزمان شکوه و اقتدار و برای فرزندانش عزت و کرامت و بزرگی آرزومندیم یا حق

مجنون

ارزوی وصل دارم برایت ای صنم[گل]

مهسان(من و خدا)

هم عکس ها هم مطالب بسیار زیبا بودند دست گلت درد نکنه به منم سری بزن مرسی