مست نگاه

چشـ ـمــــ ـانـ ـت از یــ ـادم نمــ ـی رود

وقتـ ـی که مسـ ـت نگـ ـاهـــ ــــــم مـ ـی کـ ـردی...

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
lمهسان

نخستین چکه ناودان احساسم را در قالب کلامی از جنس گلهای یاس میریزم و آن را به آسمان نیلوفری دل زلالت برای شاد بودنت هدیه میکنم ...