عشق

دل شکستهبگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسیدل شکسته

/ 2 نظر / 25 بازدید
یک قدم تا خدا(امیدرضا)

سلانم خوبی ابجی؟ اتفاقا ابجی میدونم چه زخمی داره چون ما: ما شقايق هاي باران خورده ايم سيلي ناحق فراوان خورده ايم ساقه احساسمان خشكيده است زخم ها از تيغ یاران خورده ايم تا چه بوده تاكنون تقصيرمان تا چه باشد بعد از اين تقديرمان اره ابجی منم کشیدم. ابجی وبت خیلی دیر باز میشه.برا نظر گذاشتن هم با مشکل مواجه میشم.