پست های ارسال شده در آبان سال 1390

بیقرارم کردی بیقرار

خدا جــــــــــــونــ ، ربــــــــــــــــمــ ، مهربانـــــــــــمــ ســـــــــــــــــلامــ اینــــــــــــــو خوبــ میدونـــــــــــــــــمــ کهــ مثلــ بقیهــ نیستیــ کهــ سلامـــ منـــــــــو بیــ جـــــــــوابــ بگذاریـــ ! خدایا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

یادش بخیر اندک ثانیه های با هم بودن گذشته

سلام ... سلام ای باعث بیقراریام خوبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمی دونم میای به کلبه ام سر بزنی یا نه؟؟؟ اگر بدونی چقدر دلتنگتم... من خیلی بیقرار دوریتم... یادش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید