نیایش

خالق باد!

مرا بدان سمت کشان که تو می خواهی.....نه آن سمت که خود

می خواهم...که تو از پایان راه با خبری و من از یک قدم جلو تر از  

پاهایم بی خبر!(آمین) 

 

تنها ترین عادل! 

به من بیاموز پشت قضاوت کردن دیگران وجدان خود را پنهان نکنم! 

به جای اینکه مدام ایراد از دنیا وآدمهایش بگیرم ........به خود

بنگرم.....خود را قضاوت کنم!(آمین)


یکتا ترین دین! 

به من بیاموز که تو را در تو بشناسم.....در پرواز یک مرغ

دریایی!.....در رویش درخت سیب!.در عطر بوی گل رز!...در موج

دریا!.......درغروب نارنجی خورشید!...دررقص گل آفتاب گردان لا به 

 لای دست و پای باد.....در معنای قرآن!...در لبخند پدربزرگ!....در  

کهکشان بی انتها....روی سجاده مادرم......در رگ گردنم!(آمین)


ای آفریدگار نور!

میدانم میدانی چه قدر چشمانم به من دروغ می گویند!آسمان آبی 

تو را که وجود ندارد به من می گوید که ببین.....و تویی که به ابدیت  

 هستی داری   به من می گوید( نمی بینمش!واقعا وجود دارد!) 

به چشمانم بیاموزدیدن خیلی از چیزها را به قلبم بسپارد!(آمین)


تنها ترین ساز! 

همان صوتی که مولانا شنید و رقصید و چرخید و نوشید از آن جام

که یک روزدر دست حافظ بود و  روزی دیگر در دست عیسی! 

همان صوتی که دریا بی تاب اوست!کویر تشنه اوست !.................

به گوشهای دلم بیاموز دیدن و شنیدن آنچه باعث پرواز و کمال من

میشود را(آمین)


بار الهی!

قلبم را سرای خود گردان و مرا تهی ز خودساز!(آمین)

ای صاحب حیات! 

مرا در امتحانات زندگی تنها رها مکن! 

مرا از اشک ریختن برای درد مندی عاجز نکن!

مرا از حس زیبای دوست داشتن محروم نکن! 

مرا گدای پر ثروتی نکن که فقیر بخشیدن باشد! 

تو همیشه هستی...................کمک کن من هم گاهی باشم

(آمین)! 

/ 2 نظر / 26 بازدید
دنیا

ای اجل این چند روزه دور مارو خط بکش وعده ما ظهر عاشورا کنار علقمه...

دنیا

سلام آبجی مهربونم واقعاشرمندم که انقدر دیربه دیر میام،باورکن دلم برات تنگ شده قربون دلت برم،این شبا اگه خدا قبول کنه خیلی به یادت هستم