بیقرارم بیقرار توووووووووووووووووو

سلاااااااااااااام به غم

سلاااااااااام به اشک

سلااااااااااااااام به دلتنگی

چند روزه که خیلی خیلی دلم بیقرار هست.... بیقراره .....

ای خدا جوووووون شکر هر چی شکر کنم کم هست باز شکرت که در خونه ات به رویم باز است...

اخ اقا جون، مولای من، اقای من، میشه این تابستون دعوتم کنی بیام تا دوباره دست روی سر و دل بیقرارم بکشی و اروومم کنی؟؟

کی میشه به مهربونی و رئوفی شما اهل بیت؟؟؟ هزاران مرتبه شکر که شما ها رو دارم

/ 4 نظر / 33 بازدید
معین مرادی

سلام´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)\\) */*¨

مجنون

امشب دلم بیادت بس بیقرار گشته با ذکر یا رضا جان این جان خمار گشته[گل]

ماهک

خیلی زیباست ترانه ای که میخونه کاش میشد دانلودش کنم ولی نمیشه ممنونم دلم باز شد این ترانه رو گوش کردم

رانا

عشقی که گم میشه ولی تا ابد داغشو به دل ادم میزاره گمش کردم ولی وقتی هم پیداش کردم ذره ذره جلوی چشمهام اب شد مثل یخی که انگار هرگز وجود نداشت