خاطراتت از من نگیر

امروز می خواهم به خاطرات خوشمان فکر کنم.. شاید فردا فراموشی ، لذت لبخند زدن را نیز از من بگیرد

________________________

پ.ن:

بابت تمام دلشکستن ها تشکر...

بابت تمام انتظار ها تشکر...

بابت همه چیز تشکر...

/ 0 نظر / 25 بازدید